HAIR STYLE IMAGES COURTESY OF

Frazer Voloshin @ Curious Salon, Aspen, Calgary 

Kathy Kaoukakis @Vaffi Salon, Toronto, Ontario

Nataliya  Vynnyk Toronto

Enzo @ ALLEGRO Hair Design. Toronto.

Cosmetic World  416 9646188  Toronto